Periodical (Journal)

ISSN  :   0035-9351 ( Print )   |   1805-4579 ( Online )   Active

Journal Perspectives in Surgery

Aim & Scope

Jedná se o celostátní odborný casopis Ceské chirurgické spolecnosti, do nehož prispívají i slovenští chirurgové a príležitostne i jiní zahranicní odborníci. Prináší krome originálních chirurgických prací z oblasti klinické i práce experimentální. Prispívají do nej lékari všech chirurgických specializací. Casopis publikuje zprávy z chirurgické spolecnosti, referuje o nových knihách, oznamuje odborné konference a další aktuality. Casopis je nedílnou soucástí knihovny všech lékaru v oboru. [1]

Go to Website

Continuations / Journal History
(  1921  -  1936  ) Rozhledy v Chirurgii a Gynaekologii (  1938  -  9999  ) Perspectives in Surgery
2024 - VOLUME 103, ISSUE 3
5 RESULTS in 20 msec
2024-03-15

Incarceration of Bochdalek hernia in an adult – case report

No authors listed.

Perspectives in Surgery , 2024 - VOLUME 103, ISSUE 3

10.33699/pis.2024.103.3.100-103

0 0

2024-03-15

Spigelian hernia

No authors listed.

Perspectives in Surgery , 2024 - VOLUME 103, ISSUE 3

10.33699/pis.2024.103.3.96-99

0 0

2024-02-15

The most common mistakes in intensive care – antibiotics

No authors listed.

Perspectives in Surgery , 2024 - VOLUME 103, ISSUE 3

10.33699/pis.2024.103.3.79-83

0 0