Periodical (Journal)

ISSN  :   2080-6019 ( Print )   |   2353-8937 ( Online )   |   2449-979X ( Online )   Active

Journal Społeczeństwo i Ekonomia

Description

No description available.

Go to Website

2018 - VOLUME 2, ISSUE 10
7 RESULTS in 14 msec
2018-00-00

Sprzedaż odzieży sportowej w krajach Unii Europejskiej – prognoza na rok 2018

No authors listed.

Społeczeństwo i Ekonomia , 2018 - VOLUME 2, ISSUE 10 , pp 7-18.

10.15611/sie.2018.2.01

0 0

2018-00-00

Konwergencja społeczna województw Polski w świetle strategii Europa 2020

No authors listed.

Społeczeństwo i Ekonomia , 2018 - VOLUME 2, ISSUE 10 , pp 19-38.

10.15611/sie.2018.2.02

0 0

2018-00-00

Ocena Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

No authors listed.

Społeczeństwo i Ekonomia , 2018 - VOLUME 2, ISSUE 10 , pp 39-51.

10.15611/sie.2018.2.03

0 0

2018-00-00

Zróżnicowanie jakości życia seniorów krajów Unii Europejskiej w latach 2003–2016

No authors listed.

Społeczeństwo i Ekonomia , 2018 - VOLUME 2, ISSUE 10 , pp 52-63.

10.15611/sie.2018.2.04

0 0

2018-00-00

Przestrzenne zróżnicowanie umieralności osób starszych w Polsce

No authors listed.

Społeczeństwo i Ekonomia , 2018 - VOLUME 2, ISSUE 10 , pp 64-77.

10.15611/sie.2018.2.05

0 0

2018-00-00

Ocena kompetencji ekspertów w zakresie identyfikacji inteligentnej specjalizacji regionu

No authors listed.

Społeczeństwo i Ekonomia , 2018 - VOLUME 2, ISSUE 10 , pp 78-90.

10.15611/sie.2018.2.06

0 0

2018-00-00

Aktywność na rynku pracy oraz plany zawodowe młodzieży kończącej szkoły wyższe

No authors listed.

Społeczeństwo i Ekonomia , 2018 - VOLUME 2, ISSUE 10 , pp 91-113.

10.15611/sie.2018.2.07

0 0