Periodical (Journal)

ISSN  :   2353-4362 ( Print )   |   2543-9294 ( Online )   Active

Journal Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Description

No description available.

Go to Website

Continuations / Journal History
(  1962  -  2012  ) Roczniki Nauk Rolniczych - Seria G : Ekonomika Rolnictwa (  2013  -  9999  ) Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
2019 - VOLUME 106, ISSUE 1
9 RESULTS in 21 msec
2019-06-27

Mechanizm zapewnienia zrównoważonego finansowania przedsiębiorstw rolnych

No authors listed.

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich , 2019 - VOLUME 106, ISSUE 1 , pp 7-21.

10.22630/rnr.2019.106.1.1

0 0

2019-06-27

Ocena efektu Harbergera-Laursena-Metzlera w polskim sektorze rolno-żywnościowym

No authors listed.

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich , 2019 - VOLUME 106, ISSUE 1 , pp 36-50.

10.22630/rnr.2019.106.1.3

0 0

2019-06-27

Czynniki wytwórcze w branży przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie poakcesyjnym

No authors listed.

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich , 2019 - VOLUME 106, ISSUE 1 , pp 51-61.

10.22630/rnr.2019.106.1.4

0 0

2019-06-27

Suburbanizacja strefy podmiejskiej Lublina

No authors listed.

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich , 2019 - VOLUME 106, ISSUE 1 , pp 72-86.

10.22630/rnr.2019.106.1.6

0 0

2019-06-27

Korzyści zewnętrzne prowadzenia zrównoważonych winnic w Polsce w warunkach zmian klimatu

No authors listed.

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich , 2019 - VOLUME 106, ISSUE 1 , pp 97-109.

10.22630/rnr.2019.106.1.8

0 0

2019-06-27

Kierunki rozwoju agroturystyki na obszarze nadbużańskim

No authors listed.

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich , 2019 - VOLUME 106, ISSUE 1 , pp 110-120.

10.22630/rnr.2019.106.1.9

0 0