Periodical (Journal)

ISSN  :   0555-5574 ( Print )   |   2585-9056 ( Online )   Active

Journal Psychológia a Patopsychológia Dietata

Description

No description available.

Go to Website

2023 - VOLUME 57, ISSUE 1
4 RESULTS in 12 msec
2023-00-00

VÝCHOVNÉ ŠTÝLY V RODINE AKO PREDIKTOR OSOBNOSTNÝCH DIMENZIÍ VEĽKEJ PÄŤKY

No authors listed.

Psychológia a Patopsychológia Dietata , 2023 - VOLUME 57, ISSUE 1 , pp 3-19.

10.4149/ppd_202301

0 0

2023-00-00

SKRÍNING ROZVOJA DETÍ V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

No authors listed.

Psychológia a Patopsychológia Dietata , 2023 - VOLUME 57, ISSUE 1 , pp 39-57.

10.4149/ppd_202303

0 0

2023-00-00

JAZYK A NÁSILÍ – TŘI FORMY NÁSILÍ V KOMUNIKACI

No authors listed.

Psychológia a Patopsychológia Dietata , 2023 - VOLUME 57, ISSUE 1 , pp 55-63.

10.4149/ppd_202304

0 0