Periodical (Journal)

ISSN  :   0132-2818 ( Print )   |   2335-898X ( Online )   Active
Aim & Scope

Publishes articles presenting new and important events in all areas of mathematics: Algebra and Number Theory; Random processes; Differential Equations; Function Theory; Geometry; Teaching mathematics and informatics; History of Math; Math applications; Mathematical logic; Operations Research, Finance and Insurance Math; Computational Mathematics; Statistics; Theoretical Informatics; Probability theory. [1]

Go to Website

2023 - VOLUME 64
18 RESULTS in 19 msec
2023-11-20

Redakcinė kolegija

No authors listed.

Lietuvos Matematikos Rinkinys , 2023 - VOLUME 64 , p 1.

10.15388/lmr.2023.33580

0 0

2023-11-20

Redakcinė kolegija

No authors listed.

Lietuvos Matematikos Rinkinys , 2023 - VOLUME 64 , p 1.

10.15388/lmr.22612

0 0

2023-11-20

Savanoriškosios imties panaudojimas populiacijos parametrams vertinti

No authors listed.

Lietuvos Matematikos Rinkinys , 2023 - VOLUME 64 , pp 1-11.

10.15388/lmr.2003.33587

0 0

2023-11-20

Plateau uždavinys ir minimalieji paviršiai: skaitiniai metodai ir taikymai

No authors listed.

Lietuvos Matematikos Rinkinys , 2023 - VOLUME 64 , pp 1-15.

10.15388/lmr.2023.33611

0 0

2023-11-20

fANOVA taikymas kompanijų su dažnu ir retu generalinio direktoriaus pasikeitimu palyginimui

No authors listed.

Lietuvos Matematikos Rinkinys , 2023 - VOLUME 64 , pp 12-24.

10.15388/lmr.2023.33589

0 0

2023-11-20

Problems for combinatorial numbers satisfying a class of triangular arrays

No authors listed.

Lietuvos Matematikos Rinkinys , 2023 - VOLUME 64 , pp 16-22.

10.15388/lmr.2023.33577

0 0

2023-11-20

Apie sveikųjų skaičių sekų, asocijuotų su pirminiais dvyniais, apskaičiavimą

No authors listed.

Lietuvos Matematikos Rinkinys , 2023 - VOLUME 64 , pp 23-29.

10.15388/lmr.2023.33586

0 0

2023-11-20

Investigation of an attack on the multi-prime RSA cryptosystem based on cubic equations

No authors listed.

Lietuvos Matematikos Rinkinys , 2023 - VOLUME 64 , pp 25-35.

10.15388/lmr.2023.33590

0 0

2023-11-20

Diskrečiųjų martingalų statistinių modelių lokalus asimptotinis normalumas

No authors listed.

Lietuvos Matematikos Rinkinys , 2023 - VOLUME 64 , pp 30-40.

10.15388/lmd.2023.33592

0 0

2023-11-20

Oro kokybės tyrimas naudojant funkcinės duomenų analizės metodus

No authors listed.

Lietuvos Matematikos Rinkinys , 2023 - VOLUME 64 , pp 36-53.

10.15388/lmr.2023.33658

0 0